Arbetsgivare eller anhörig?

Cirka 12% av befolkningen har problem med alkohol- och droger. Problemet är oftast osynligt utåt hos nästan 90% av de drabbade. Det är först när processen gått mycket långt som konsekvenser blir synbara utåt. Vår uppgift är att förvisso komma för sent, men att göra det så tidigt som möjligt.


Tecken på att en anställd, kollega eller vän har problem med något slags missbruk kan exempelvis vara korttidsfrånvaro, missade möten, humörsvängningar, sena ankomster, ojämn kvalitet på arbetet, trötthet och koncentrationssvårigheter. Kanske isolerar sig personen och har inte längre tid eller intresse för sådant som tidigare lockade.


Att ha problem med alkohol eller droger beror inte på dålig karaktär. Substansberoende är definierat som sjukdom – Substance Use Disorder (definition enligt DSM V – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association). Tillståndet går inte att "skärpa sig ur" eller tänka bort, men med rätt hjälp är det behandlingsbart. Ett av de mest effektiva sätten är 12-stegsprogrammet, som använts i stora delar av världen under många år. Vi som arbetar på Fridhem 12 är specialiserade på tolvsteg, har lång erfarenhet av dess användning och en mycket djup förståelse för hur och varför det fungerar. Tolvsteg är även Socialstyrelsens främsta rekommendation för behandling av missbruk (se Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende). Vi är även diplomerade alkohol- och drogterapeuter och kan med de kunskaperna kartlägga och fånga upp även tidiga problem. Alla behöver inte hinna få stora problem, förloppet går att hejda!


Den stora fördelen med individanpassad behandling enligt våra metoder är att det inte är nödvändigt att vara borta i en månad eller längre på inneliggande behandling. Arbetet utförs under en serie möten med terapeut och strukturerat arbete på egen hand däremellan. För klienten innebär detta fördelar som att slippa lämna hemmiljö och arbete, slippa en längre sjukskrivning, ytterligare stigmatisering genom undrande vänner och kollegor samt behålla sitt vanliga liv under behandlingen. Vi brukar se resultat redan efter kort tid.


Vi erbjuder screening/diagnosinstrument, kraftfulla verktyg för rehabilitering och stödsamtal längs vägen. 


Allt sker under sekretess och det är klienten som är vår partner, inte de anhöriga eller arbetsgivaren. Vi har funnit att vi har störst framgång på det viset. 


Har du frågor eller vill diskutera mer, tveka inte att ta kontakt! Vi vill - och kan - hjälpa.

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG

Lever du tillsammans med någon som dricker för mycket? Eller har din partner problem med droger? Det finns hjälp att få. Det första steget mot att hjälpa den som har problem är faktiskt just att sluta hjälpa. Nedan följer några råd:


  • Ställ inte upp på lögner.
  • Ljug inte om situationen.
  • Städa inte undan efter fyllefesterna.
  • Bidra inte med pengar.
  • Ta kontakt med någon som har erfarenhet av liknande situation, se länkar nedan.
  • Kom ihåg: Det är inte du som blivit tokig!

Co-Anon

Co-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkohol- och substansberoende, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att beroende är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet. coanon.se


Al-Anon

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet. Al-Anons kontakttelefon: 070-610 96 61. al-anon.se

Al-Anon har även en internationell Youtube-kanal.


Alkoholhjälpens anhörigstöd

Fridhem 12 är en liten alkohol- och drogterapimottagning i centrala Karlstad. Vi riktar oss till den som vill sluta dricka eller droga, eller har skadligt bruk/missbruk/beroende av någon annan substans, t ex mediciner.

Östanvindsgatan 21,
652 21 Karlstad

Telefon 073-250 36 80

E-post info@fridhem12.se

ARBETSGIVARE ELLER ANHÖRIG?